Coopaxle

CoopAxle CoopAxle i CoopAxle 2 to projekty, w których wykorzystujemy stworzoną przez nas grę symulacyjną do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu…