Innowatorium

zdjecie

Dam Dobro 2017

DAM DOBRO to interdyscyplinarny, edukacyjny projekt aktywizacji społecznej łączący w sobie wsparcie potrzebujących oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w projekt. Młodzież uczestniczy w organizacji zbiórki używanych rzeczy, które po odnowieniu lub naprawie zostaną przekazane rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej. Akcja miała na celu nie tylko niesienie pomocy potrzebującym, ale była też okazją do podniesienia wrażliwości społecznej i poszerzenia umiejętności przydatnych w życiu osobistym i zawodowym. Najlepiej opowiedzieć o Dam Dobro patrząc na ten projekt z różnych perspektyw:

DAM DOBRO TO IDEA: nadanie nowej wartości przedmiotom. Zebrane dary zostały odnowione przez wolontariuszy i lokalnych rzemieślników i przekazane do najbardziej potrzebujących rodzin.

DAM DOBRO TO AKTYWIZACJA: wspólne działania, do realizacji których może przyczynić się każdy. Poprzez projekt wzbudzono w mieszkańcach gminy Skaryszew zainteresowania i współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i własną społeczność lokalną.

DAM DOBRO TO ANIMACJA: rozwój umiejętności mieszkańców. Podczas serii warsztatów uczestnicy warsztatów mogli spróbować swoich sił i rozwinąć umiejętności w takich dziedzinach jak fotografia, grafika komputerowa, media społecznościowe oraz działalność organizacji pozarządowych.

DAM DOBRO TO PO PROSTU LUDZIE: efekt współpracy Fundacji Innowatorium, Fundacji Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Lokalnej Grupy działania „Wspólny Trakt”, Podwórka Sztuki oraz Miasta Skaryszew, który ma zapoczątkować partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Gminy Skaryszew.