Innowatorium

zdjecie
zdjecie

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” powstała w 2010 r., czyli istniejemy już spory kawałek czasu!
A zaczęło się od przypadkowego spotkania kilkorga zapaleńców. Byli wśród nich: nauczycielka, twórcy gier planszowych i symulacyjnych oraz trenerzy biznesowi. Wszyscy byli znudzeni i rozczarowani niskim poziomem technik nauczania nie tylko w szkołach, ale i na rynku szkoleń biznesowych. Okazało się, że wszyscy podzielamy wspólną pasję do eksperymentowania w tych obszarach: od pomysłów jeszcze oświeceniowych, by nauka kojarzyła się pozytywnie, przez gry symulacyjne, aż po wykorzystywanie nowoczesnych technik opartych na idei edutainment.

Dziś Innowatorium jest organizacją, której głównym celem jest wprowadzenie nowoczesnych narzędzi do systemu nauczania oraz wspieranie i podnoszenie kompetencji najważniejszego i często niedocenianego filaru naszego systemu oświaty – nauczycieli.

Uważamy, że system edukacji na świecie, którego paradygmat został opracowany pod koniec XVIII, świetnie wpisywał się w modele gospodarcze XIX i XX wieku, zupełnie nie przystaje do dzisiejszych realiów. Wiele organizacji społecznych i biznesowych zwraca na ten problem uwagę od dawna, proponując działania, które mają na celu adaptację starego systemu do nowych technologii i rzeczywistości.

W tej systemowej zmianie potrzebne są nowoczesne narzędzia edukacyjne, które mogłyby ją wesprzeć. Wśród opracowywanych przez nas technik i narzędzi znajdują się między innymi: gry planszowe, gry miejskie, symulacje, debaty, narzędzia ICT. Nasze typowo szkolne obszary zainteresowania to przede wszystkim historia, edukacja obywatelska, ekonomiczna, ekologiczna, energetyczna i kulturalna.

Ponadto zajmujemy się szeregiem tematów, które wychodzą poza urzędowe kompetencje szkoły, a które są kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi w społeczeństwie, takimi jak: umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność, kompetencje miękkie (głównie umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem, negocjacje). Fundacja utrzymuje się z projektów, które prowadzi oraz datków darczyńców.

Po 11 latach istnienia wciąż mamy co robić! Ponadto mamy doświadczenie i pomysły i czujemy się potrzebni! Więcej o naszych działaniach znajdziesz tu.

Ludzie Innowatorium

Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” tworzą:

Teodor Sobczak

prezes zarządu

trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodolog tej tematyki. Opracowuje zaawansowane narzędzia symulacyjne w edukacji młodzieży od 2004 roku. W jego bogatym dorobku znajduje się przeszło 50 gier edukacyjnych różnego rodzaju. Od gier planszowych (Invest In… i Invest in Gruzja, EuroSzanse, MAN-UP), przez aplikacje przeglądarkowe (dzielnica pozarządowa), edukacyjne gry miejskie oraz szkoleniowe gry interaktywne (SmileUrbo, Koło Innowacji) dla takich organizacji i instytucji jak: FRSE, MSZ, MSWiA, MFiPR, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawa. Od przeszło 10 zarządza Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium”, w ramach której stworzył i wdrożył szereg skutecznych projektów i kampanii społecznych, które objęły przeszło 12 000 uczniów i nauczycieli we wszystkich województwach. Inicjował powstanie koalicji szkół wdrażających nowoczesne narzędzia szkoleniowe, do której należy już 18 placówek edukacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach. Od 2010 zrealizował przeszło 900 dni warsztatowo / szkoleniowych więcej ponad 5000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz współorganizował ponad 100 kulturalnych i kulturalnych imprezy edukacyjne dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Specjalizuje się w umiejętnościach miękkich, decyzje negocjacyjne i kreatywność.  Jednym z jego osiągnięć na tym polu jest bycie współtwórcą grę SmileUrbo, która została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award 2015, przyznany za najlepsze projekty wspierające wyznaczone przez Milenijny Rozwój ONZ Cele. Stworzył 3 autorskie programy edukacyjne dla młodzieży nastawione na rozwój lokalny, kształtowanie lokalnych liderów, budowanie lokalnego kapitału oraz umacnianie demokracji – „Wiem, dlaczego wybieram”, „Dam Dobro” i „CoopAxle”. Wszystkie programy oparte są na autorskich grach, które wzmacniają efekty treningu i angażować młodych ludzi do zdobywania praktycznej wiedzy podczas realizacji projektów społecznych wymyślone przez młodych ludzi z korzyścią dla ich lokalnej społeczności. Od 2010 roku jest prezesem zarządu Fundacji Innowatorium.

Artur Wywigacz

członek zarządu

Animator i główny doradca Europejskiego Funduszu Społecznego – Polityka Regionalna.
W latach 2010–2012 założył sześć lokalnych partnerstw związanych z rozwojem współpracy między sektorem publicznym i pozarządowym. Konsultował około 200 projektów związanych z tym obszarem. Autor i współautor ponad 30 projektów społeczno-edukacyjnych zrealizowanych w latach 2007 – 2016 z EFS, EOG, Funduszu Wymiany Kulturalnej, FIO i innych. Zaangażowany w projekty związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, integracją społeczną osób niepełnosprawnych, wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych. W latach 2008-2011 jako doradca Warszawskiego Centrum Doradztwa, wspierał organizacje pozarządowe w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów związanych z integracją społeczną oraz rozwojem systemu edukacji. Koordynator projektów edukacji obywatelskiej, promocji polskiej sztuki i rzemiosła oraz sektora kreatywnego. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych form edukacji i rozwoju przemysłów kreatywnych (założył m.in. partnerstwo CREATIVE POLAND). Prowadził na potrzeby instytucji publicznych i organizacji pozarządowych ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu: zasad kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków UE, pomocy publicznej, finansowania działalności edukacyjnej prowadzonej przez samorządy, zasad wdrażania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zarządzania projektami, prawa zamówień publicznych.

Paweł Boruń - Jagodziński

członek rady

Animator, analityk, tłumacz języka czeskiego i słowackiego, absolwent Dyplomacji, jak również Studiów Strategicznych, w Collegium Civitas pod auspicjami PAN. Współorganizator i uczestnik 4 misji obserwacyjnych podczas wyborów na Ukrainie i Białorusi, specjalista ds. handlu zagranicznego w latach 2011-2017 związany z Agencją Rządową CzechTrade działającą przy Ambasadzie RC w Warszawie, wspierał proces wejścia ponad 100 firm czeskich na rynek polski. Wcześniej pełnomocnik w firmie rodzinnej, pracownik Citibank International plc i Dell Computer Corporation na obszarze EMEA. Od 2017 zajmuje się projektami IT w Citibank Europe plc. Współorganizator kilkudziesięciu punktów gier przestrzennych, symulacyjnych i szkoleniowych. W latach 2004-2021 współpracował z Organización Internacional Nueva Acrópolis w Warszawie, Sekcją Akademickieą Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów Domowych, Stowarzyszeniem Użytkowników Pojazdów Elektrycznych i Stowarzyszeniem “Chata za Miastem” w Zalesiu Górnym będąc aktywnym w zarządach organizacji. W czasie wolnym poświęca się majsterkowaniu, piwowarstwu domowemu i wyjazdom w góry, najczęściej w Polsce, ale też bardziej wymagających rejonach świata, w ostatnich latach był na: Imja Tse / Island Peak (Nepal, 6189 m), Ras Dashen (Etiopia, 4620 m.), Mont Blanc (Francja, 4810 m.), Elbrus (Rosja, 5642 m), Großglockner (Austria, 3798 m.) i innych.

Karol Dulny

członek rady

Katarzyna Strzelecka

Wonder Woman

animatorka społeczno-kulturalna, absolwentka Pedagogiki UW i studiów Trener Zdolności Poznawczych. Entuzjastka alternatywnych metod edukacji opartych m.in. na twórczym myśleniu i pedagogice zabawy. Trenerka strategii uczenia się. Dawno, dawno temu pracowała jako nauczycielka, ale dość szybko całą energię przeniosła na pole działań w środowisku lokalnym, doskonaląc wiedzę wyniesioną ze studiów w praktyce. Z upodobaniem uczestniczy w warsztatach – w obu możliwych rolach. Autorka animacyjnych projektów społeczno-kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych oraz publikacji Miejsce dla ludzi – monografia Klubu Osiedlowego Surma. Członkini Stowarzyszenia Binduga, promującego kulturę i tradycje Urzecza.

Dominik Mazur

Rave Solution Architect

trener retoryki oraz ekspert w zakresie komunikacji, prawnik z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej. Od 8 lat zajmuje się komunikacją, a w szczególności kwestami rozwiązywania konfliktów, działaniach w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacją państwoobywatel. Pracował również jako członek zespołów negocjacyjnych (negocjacje w sprawie notyfikacji pomocy dla PLL LOT S.A. itp). Były wiceprezes i obecnie ekspert Fundacji Republikańskiej, gdzie prowadzone były projekty z zakresu realizacji zadania publicznego FIO. Inicjował i koordynował kilkanaście projektów analitycznych (w tym “Kierunki Promocji Polski” dla MSZ, Ocenę Wpływu Inwestora Zagranicznego, itp ). Prowadził szkolenia medialne dla Mediatorów, Debaty Samorządowe oraz okazjonalnie dla TedX Warsaw, jak i szkolenia komunikacyjne dla różnych branży – od dziennikarzy, poprzez IT, HR, PR, do kandydatów na stanowiska publiczne oraz przedsiębiorców.

Andrzej Brzozowy

Cudotwórca

Doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek geodezja i kartografia. W latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju). Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prelegent, uczestnik i współorganizator licznych konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą. Współautor i ekspert w projektach wspierania krajów w zakresie budowania systemów rozwoju regionalnego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra i in.). Doświadczony trener i wykładowca – kilkadziesiąt przeprowadzonych autorskich szkoleń i warsztatów dotyczących polityki miejskiej, rewitalizacji, zarządzania i in. Certyfikowany konsultant analizy behawioralnej Extended DISC.