Innowatorium

zdjecie

Model Kompetencji Nauczania Zdalnego

W 2020 r. wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu epidemiologicznego. Konieczność przejścia szkół na system nauczania zdalnego w sposób tak nagły i niespodziewany obnażył duży problem w poziomie kompetencji nauczycieli w nauczaniu zdalnym, organizacji zdalnej edukacji oraz w zarządzaniu procesem edukacyjnym z wykorzystaniem narzędzi ICT. Polscy nauczyciele – podobnie jak nauczyciele innych europejskich krajów, z dnia na dzień musieli przestawić się na całkowicie nowy sposób nauczania. Wszystko to, potęgowane przez atmosferę niepewności i zagrożenia, wywołało chaos i strach przed zmianą organizacyjną wynikającą z konieczności zastosowania nowych, często niedostatecznie znanych narzędzi. W środowisku nauczycieli szybko uświadomiono sobie pilną potrzebę rozwinięcia kompetencji nauczania zdalnego i możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania pracy szkoły i zarządzania procesem edukacyjnym na różnych szczeblach.

Ponieważ narzędzia ICT nie są nam obce, a edukację wspieramy z zamiłowania i przekonania, postanowiliśmy się włączyć w organizowanie wsparcia dla nauczycieli. Zauważyliśmy, że o ile kursów prezentujących ICT pojawiło się naprawdę sporo, to brak jest narzędzi, dzięki którym można by dokonać szybkiej i wiarygodnej diagnozy i uzyskać odpowiedź w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie i jakie narzędzie będzie przydatne.

Model Kompetencji Nauczania Zdalnego to międzynarodowy projekt, w ramach którego chcemy stworzyć i rozpropagować system umożliwiający nauczycielom z całej Europy skuteczne zdiagnozowanie i rozwijanie kompetencji pod kątem prowadzenia edukacji na odległość.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania kompetencji na grupie nauczycieli z 3 krajów Wspólnoty – Włoch, Węgier i Polski. Na bazie zdobytej wiedzy powstanie modelowe rozwiązanie diagnostyczne. Chcemy dać nauczycielom potrzebne i ważne, ale łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu będą mogli samodzielnie lub we współpracy z trenerem dokonać oceny swoich kompetencji, wybrać właściwą ścieżkę rozwoju i podnieść swoją wiedzę. Jest to również narzędzie dla praktyków odpowiedzialnych za podnoszenie kompetencji nauczycieli, które znacznie ułatwi ich pracę i sprawi, że będzie zdecydowanie bardziej efektywna.

Etap pierwszy projektu – międzynarodowe badania, jest na ukończeniu. Tutaj można zobaczyć raport z polskich badań.

Projekt jest skierowany do kadr oświaty w 3 krajach Europy – Włoszech, Węgier i Polski, chociaż rezultaty wypracowane w projekcie będą uniwersalne i możliwe do zastosowania we wszystkich krajach wspólnoty. W projekcie weźmie bezpośrednio minimum 645 nauczycieli.