Innowatorium

zdjecie

Model Kompetencji Nauczania Zdalnego

W 2020 r. wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu epidemiologicznego. Konieczność przejścia szkół na system nauczania zdalnego w sposób tak nagły i niespodziewany obnażył duży problem w poziomie kompetencji nauczycieli w nauczaniu zdalnym, organizacji zdalnej edukacji oraz w zarządzaniu procesem edukacyjnym z wykorzystaniem narzędzi ICT. Polscy nauczyciele – podobnie jak nauczyciele innych europejskich krajów, z dnia na dzień musieli przestawić się na całkowicie nowy sposób nauczania. Wszystko to, potęgowane przez atmosferę niepewności i zagrożenia, wywołało chaos i strach przed zmianą organizacyjną wynikającą z konieczności zastosowania nowych, często niedostatecznie znanych narzędzi. W środowisku nauczycieli szybko uświadomiono sobie pilną potrzebę rozwinięcia kompetencji nauczania zdalnego i możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania pracy szkoły i zarządzania procesem edukacyjnym na różnych szczeblach.

Spotkanie międzynarodowe w Budapeszcie

Ponieważ narzędzia ICT nie są nam obce, a edukację wspieramy z zamiłowania i przekonania, postanowiliśmy się włączyć w organizowanie wsparcia dla nauczycieli. Zauważyliśmy, że o ile kursów prezentujących ICT pojawiło się naprawdę sporo, to brak jest narzędzi, dzięki którym można by dokonać szybkiej i wiarygodnej diagnozy i uzyskać odpowiedź w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie i jakie narzędzie będzie przydatne.

Model Kompetencji Nauczania Zdalnego to międzynarodowy projekt, w ramach którego chcemy stworzyć i rozpropagować system umożliwiający nauczycielom z całej Europy skuteczne zdiagnozowanie i rozwijanie kompetencji pod kątem prowadzenia edukacji na odległość.

W ramach projektu przeprowadzono badania kompetencji na grupie nauczycieli z trzech krajów Wspólnoty – Włoch, Węgier i Polski. Na podstawie zdobytej wiedzy powstało modelowe rozwiązanie diagnostyczne. Projekt zakładał dostarczenie nauczycielom narzędzia, które jest zarówno potrzebne, jak i istotne, jednocześnie łatwe w użyciu. Dzięki temu narzędziu nauczyciele mieli możliwość dokonywania oceny swoich kompetencji, wybierania odpowiednich ścieżek rozwoju oraz podnoszenia własnej wiedzy, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z trenerem. To narzędzie było także adresowane do praktyków odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji nauczycieli, mając na celu znaczne ułatwienie ich pracy i zwiększenie efektywności działań. Do raportu z badań dołączony jest obszerny dokument pokazujący dokładnie wykorzystaną metodologię i umożliwiający samodzielne przeprowadzenie podobnego badania w swoim kraju.
Na bazie naszych badań przygotowaliśmy model kompetencji w nauczaniu zdalnym, który wdrożyliśmy w życie tworząc platformę do autodiagnozy kompetencji dla nauczycieli zespołów nauczycielskich i dyrekcji.
Po przygotowaniu tych rezultatów przystąpiliśmy do szkolenia zaangażowanych w trakcie projektu nauczycieli, którzy zdecydowali się kontynuować przygodę z Modelem wspierając nas jako trenerzy platformy. W tym celu opracowaliśmy podręcznik TTT (który w detalach pokazuje jak stworzyć podobne szkolenie) oraz podręcznik dla uczestnika z praktycznymi informacjami przydatnymi w samorozwoju i korzystaniu z naszego narzędzia.
Szkolenia miały 2 główne cele: wykształcenie Certyfikowanych Trenerów MODELu w zakresie umiejętności samodzielnego wykorzystania modelu we własnej szkole/organizacji oraz wdrożenia i upowszechnienia narzędzi przygotowanych w projekcie. Dodatkowym celem było rozpowszechnianie informacji o MODELU i narzędziach w społecznościach nauczycielskich w każdym uczestniczącym kraju. Szkolenia odbyły się w trzech lokalizacjach: Budapeszcie na Węgrzech, Martina Franca we Włoszech i Warszawa w Polsce. Przedmiot szkoleń był wspólny dla wszystkich lokalizacji i były one realizowane przez współpracujące organizacje: Innowatorium, Cultura e Dintorni i Anthropolis.

Szkolenie w Martina Franca
Szkolenie w Warszawie

Szkolenie były podzielone na kilka części: pierwsza miała charakter wprowadzenia w projekt i cele szkolenia oraz integrację Uczestników. Następnie zapoznaliśmy się z narzędziem/platformą: metodologią, wnioskami i narzędziami. Istotną częścią szkolenia był moduł Train the Trainers – przekażemy informacje metodologiczne, których Uczestnicy mogą potrzebować na szkoleniu z nauczycielami, które prowadzą i będą prowadzić w przyszłości. Uczestnicy przygotowali również indywidualne etiudy szkoleniowe, na podstawie których zostały wydane certyfikaty. Efektem szkolenia było całościowe przygotowanie trzech pięcioosobowych grup edukatorów do wykorzystania wszystkich rezultatów projektu w swoich środowiskach.

Szkolenie w Warszawie

W projekcie udało nam się spotkać 4 razy z partnerami podczas spotkań międzynarodowych, które miały miejsce na Węgrzech w 2021, we Włoszech w 2022, w Polsce w 2023. Ostanie spotkanie podsumowujące cały projekt zorganizowaliśmy na Węgrzech. W dniu 31.08.2023 z radością ogłaszamy zakończenie projektu “Model Kompetencji Nauczania Zdalnego”.

Rezultaty Projektu:
Dodaliśmy link do rezultatów projektu, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat osiągnięć projektu, w tym raporty z przeprowadzonych badań kompetencji nauczycieli.

Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju kompetencji nauczania zdalnego wśród nauczycieli z całej Europy. Dziękujemy naszym partnerom i wszystkim uczestnikom za zaangażowanie! 🙂